INFO!


Himmerlands-Hus har
døgnåbent hele året rundt

KONTORTID:

mandag-fredag kl. 8.00-17.00
 

Ring: tlf. 98 40 25 90
Mail: info@himmerlands-hus.dk

Focus områder:

  • omsorg og støtte til personlig udvikling

  • botræning

  • social træning

  • støtte til netværksforbedring herunder gradvis genetablering af kontakt til familie og nære relationer samt sociale- og offentligtlige myndigheder. 

Velkommen til Himmerlands-Hus


Himmerlands-Hus er et bo- og aktivitetstilbud til misbrugere, ofte med en dobbelt diagnose. På Himmerlands-Hus kan beboerne i en kortere eller længere periode få den pleje, omsorg, social træning og støtte der skal til, for at få dem på fode, styrke deres livskvalitet og forbedre deres fremtidsperspektiver.

Himmerlands-Hus er et døgntilbud for mennesker med et misbrug af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin, og der lægges vægt på en praktisk struktureret hverdag med forudsigelige, trygge og overskuelige rammer.

Botilbuddet tilbyder fysisk, psykisk og social udredning og genoptræning.

Himmerlands-Hus er godkendt til 18 pladser, heraf 6 pladser i selvstændige rækkehuse, hvor det er tilladt at medbringe husdyr.

Himmerlands-Hus er godkendt som opholdssted jf. Servicelovens § 107 og § 108 af Social tilsyn Nord.
Social tilsyn Nord fører således tilsyn med Himmerlands-Hus jf. servicelovens § 148A.

Den aktuelle døgnpris er kr. 1.595.

Himmerlands-hus er desuden godkendt til alternativ afsoning jf. straffuldbyrdelseslovens § 78.


 

HIMMERLANDS-HUS

Gattenvej 2
9640 Farsø

Tlf. 98 40 25 90